CZYLI 8 KROKÓW DO NASZEGO, WSPÓLNEGO SUKCESU

 • Proces szkoleniowy rozpoczynam od identyfikacji potrzeb szkoleniowych w konkretnej organizacji.
  Po rozmowie z dyrektorem, właścicielem lub managerem, wspólnie ustalamy cel jaki chcemy osiągnąć w ramach szkolenia.
  Cel musi być zgodny z misją i wizją firmy, musi być realny i odpowiadać rzeczywistym zapotrzebowaniom poszczególnych działów w firmie.
  Cel zostaje zapisany, aby umożliwić okresową ocenę jego realizacji
 • Wspólnie z dyrektorem, właścicielem lub managerem wybieramy metodę szkolenia, która najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji , w tej firmie.
  Wybierać możemy między:
  • warsztatem
  • szkoleniem
  • grami szkoleniowymi
  • treningiem dla kadry zarządzającej
  • wykładami motywacyjnymi
 • Trener przygotowuje szkolenie, adresowane do pracowników konkretnego działu w firmie.
 • Spotkanie motywujące przed szkoleniem – w obecności dyrektora, właściciela, managera, trener przedstawia krótko jaki będzie cel szkolenia, jakie korzyści odniosą uczestnicy biorąc udział w projekcie szkoleniowym.

  To także moment na krótką, jasną motywację dla uczestników
 • Realizacja szkolenie. Wszystkie etapy, które odbyły się przed, mają wpływ na skuteczność szkolenia.
 • Przygotowanie raportu poszkoleniowego dla dyrektora oraz indywidualnego raportu z wyszczególnieniem mocnych stron i kompetencji,nad którymi należy popracować wykorzystując praktyczną wiedzę zdobyta na szkoleniu.
 • 100 dni merytorycznego wsparcia, podpowiedzi, doradztwa
 • Na zakończenie procesu czyli po około 3 miesiącach krótki audyt przeprowadzony przez trenera, obrazujący na ile udało się wprowadzić zamiany, ułatwienia, efektywne rozwiązania, ćwiczone na szkoleniu.

ZALEŻY MI, ŻEBY CI SIĘ UDAŁO!

KONTAKT