Jako osobie niezależnej, obiektywnej, posiadającej 18-letnie doświadczenie w hotelarstwie, łatwiej jest mi z dystansu spojrzeć na Twój hotel.

Celem konsultacji jest zwiększenie wymiernych korzyści działania Twojej firmy lub organizacji. Moje konsultacje polegają na sprawdzeniu i ocenie wielu różnych czynników, składających się na efekt końcowy. Wnioski zawarte w raporcie pokontrolnym stanowią wsparcie dla Twojej firmy, które pomaga w obraniu właściwego, skuteczniejszego kierunku działania.

W ramach konsultacji podpowiem m.in jakie są + i – dostępnych na rynku programów hotelowych, pomogę
wypracować misję i wizję firmy.

Często wynikiem konsultacji jest stworzenie planu szkoleniowego, który podniesie kompetencje Twoich pracowników, usprawni procesy pracy, ułatwi zarządzanie personelem i usystematyzuje procedury.

Doradzę, podpowiem, zaproponuję, najlepszych specjalistów z branży hotelarskiej: audytorów, specjalistów od content marketingu, doradców wizerunkowych, szkoleniowców.

Konsultacje mają odpowiedzieć na pytanie- co można zrobić lepiej, co usprawnić, co poprawić, aby
zwiększyć Twój wynik finansowy i zagwarantować Gościom hotelowym serwis na najwyższym poziomie.

ZALEŻY MI, ŻEBY CI SIĘ UDAŁO!

KONTAKT

ANNA MOŻDŻYŃSKA Trener biznesu

Jako trener cały czas pogłębiam swoją wiedzę, szkoląc się u najlepszych w Polsce, uczestnicząc w seminariach, kursach , zlotach trenerów biznesu, aby wymieniać się wiedzą i poznawać nowe metody szkoleniowe.

Czytaj więcej